dijous, 18 d’octubre de 2018

Per què sóm petits quan volem ser grans i perquè sóm grans quan volem ser petits?

  Publicat per La pirpol

Si la llibertat és fer el que un vol, els animals són més lliures que nosaltres?

  Publicat per Primavera

Córro encara que no sàpiga on vaig?

  Publicat per Espantat

Corro encara que no sàpiga on vaig?

  Publicat per àtom

Vivim en una recreacció digital?

  Publicat per Atent

Per què els humans tenim la necessitat de buscar respostes a tot?

  Publicat per Lluna

Els diners fan la felicitat?

 Publicat per Diners